You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Корпоративный брендинг

Серед недоліків дослідження можна зазначити, що дисертантка приділяє мало уваги соціально-психологічним аспектам самотності.

123
 • 456
 • пеп
 • рор
456
 • ити
 • смс
 • чсч

Але зазначене зауваження ніяким чином не знижує результатів дослідження, а подаються лише як поради для подальшого дослідження.

папппрпппрпппппппппппп

прпррпрпп

Ще одним зауваженням до дисертаційної роботи є відсутність розмежування понять «самотність» і «екзистенціальна самотність», адже, як стає зрозумілим з автореферату, дисертантка враховує онтологічну і антропологічну парадигми щодо виникнення феномену самотності, але чітко не розводить його розуміння у метафізичній площині і практичному утілені їх людиною.


  пппрссссс

  ссссссссссссс

  сссссссссссссссссссссс

  ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

  ооооооооооооооооооооооооооо

  пппппппппппппппппппппппппппппп

  пппппппппппппппппп

  ррррррррррррррррррррррррррррррр

  рррррррррррррррррррр

  ппппппппппппппппппппппппппппп

  Последние проекты