You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ukończone prace:
  • Doradztwo marketingowe
  • Opracowanie koncepcji projektu opakowania. Projekt linii opakowania
  • Koncepcja linii asortymentowej
  • Strategia komunikacji