You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ukończone prace:
  • Prowadzenie doradztwa marketingowego. Analiza działań marketingowych konkurencji. Desk Research
  • Kreacja marki. Rozwój tożsamości marki
  • Nazewnictwo. Slogan. Projektowanie logo badań biurowych
  • Opracowanie projektu opakowania. Przeprowadzenie sesji zdjęciowej
  • Opracowanie materiałów POS. Strategia komunikacji